महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अभिराम शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९८९२
दिपेन्‍द्र झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
९७१८
कुशेश्वर साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
४०३८
फिरोज अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२६५१
श्यामकिशोर चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१०१९
इन्द्रराज प्रसाद सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७४, पुरुष
गठबन्धन:
६४४
कमला देवी कोइराला
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
१४१
रामवीर चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
८१
प्रमोद ठाकुर भुमिहार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
७९
अवधेश कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
७१
मणिष कुमार मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
३५
राम विनोद ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
२९
अभिराम शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
राम आधार कापर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
मो मुजिबुल रहमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
स्वतन्त्र
३४७९ मत
शंभु नारायण पाठक
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५२, पुरुष
रवीन्‍द्र ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
नयाँ शक्ति
३६९ मत
ज्ञानलाल महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
रतन महरा चमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
सुबोध झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४२, पुरुष
स्वतन्त्र
१६१ मत
सोगिन्द्र मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
उदयचन्द्र कापर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
ललन मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
संजय पाठक
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
बैदेही कुमार पाण्डे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
प्रमोद कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३४, पुरुष
राकेश कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष