ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : ताप्लेजुङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
खगेन सिङ हाङगाम
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १०४९६
गोपाल थोप्रा
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
९२४८
मुकसाम लाबुङ, लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५७०
नविन लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३७६
याम कुमार आङवुहाङ
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१५७
ललित कुमार सुब्बा
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
११७
सन्त बहादुर लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
७२
टंक आङवुहाङग लिम्वु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १२१९८ मत
दिपेन्द्र कुमार सेन्दाङ
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
मुकसाम लाबुङ, लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
कृष्ण वहादुर लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
सुख वीर लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
याम कुमार आङवुहाङ
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
विशाल लिम्बु
ताप्लेजुङ, ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
नयाँ शक्ति
१०६ मत