महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : महोत्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रानी कुमारी तीवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
विजयी ६४१४
उज्‍ज्‍वल कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५४८९
राम दयाल मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
४५६७
मोहम्मद सैदर अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
३३४४
कौशलेन्द्र गिरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
२३१९
सुनिल कुमार झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११३५
सुशिल कुमार शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९६७
दिपेन्द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
७८४
अमरदीप साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
७२७
चन्दन दुवे
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
४७१
अब्दुल कादिर अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२४८
दुखरण राम
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
२२९
रविन्‍द्र कुमार चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२०५
विन्देश्वर पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१६९
सलाउद्दीन अंसारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१४६
शंकर पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२४
रविन्द्र मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
११३
ईब्राहिम साफी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८३
देबेन्‍द्र कापर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७६
शम्भु मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
६९
अम्रेस झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
४५
रंजित कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२१
गजिन्‍द्र तिवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१६
सुशिल कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१६
दिपेन्द्र कुमार ठाकुर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१५
रानी कुमारी तीवारी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, महिला
सुरेश साह सोनार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
स्वतन्त्र
५५९८ मत
पवन साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
सखीचन्द्र यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
तेज नारायण राय ( यादव )
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
स्वतन्त्र
१२१६ मत
विजय कुमार कर्ण
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
नेकपा एमाले
११२३ मत
राम प्रगास मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
स्वतन्त्र
७३५ मत
महेन्‍द्र महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
स्वतन्त्र
५७० मत
राजेश्वर रा्य
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
देवेन्‍द्र कुमार चौधरी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
स्वतन्त्र
४८३ मत
रंजित पाण्डेय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २६, पुरुष
लक्ष्मी नारायण यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
सत्येन्द्र कुमार यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २७, पुरुष
स्वतन्त्र
२०१ मत
राम प्रकाश मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
देबेन्‍द्र कापर
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
प्रेम पंडीत
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
महेश्‍वर मिश्र
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
वसन्‍त शर्मा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
रणधिर कर्ण
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
राम प्रवेश मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
श‌ंकर पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
मोहन राय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
जितेन्द्र झा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
ललन कुमार पाण्डेय
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
युनुस राईन
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
उपासना कुमारी -
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २६, महिला
राजेश्वर राम
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
अशोक कुमार
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
श्री नारायण मंडल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
विनोद साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
जानो देवी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६०, महिला