सिरहा क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी थारु
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११७२१
सुनिल कुमार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
११५५०
अमिरि यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३६८२
चन्‍द्र नारायण कुशवाहा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१४८९
राम चन्द्र चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
७७९
गंगा देवी यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
३६८
भिखन सदाय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२९५
सुरेश कुमार यादब
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२४४
रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१९६
समुन्‍द्री देवी सहनी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३७, महिला
गठबन्धन:
१८६
प्रथम लाल साहु
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
१६५
पलास देवी सदाय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, महिला
गठबन्धन:
७२
हरिनारायण महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
४६
सचिदानन्द चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
३१
चन्द्र नारायण चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१९
अशोक कुमार राय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
११
लगन लाल चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ७६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११५४२ मत
संतोष कुमार चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, पुरुष
बैधनाथ प्रसाद साह तेली
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
विजय कुमार गुप्ता
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३६, पुरुष
सुषमा कुमारी यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३४, महिला
ललिता दास
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३२, महिला
दिप नारायण विश्‍वकर्मा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
रामदयाल पासमान
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
अनिल कुमार चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४६, पुरुष
राजेन्द्र प्रसाद यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४४, पुरुष
शम्भु चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४२, पुरुष
प्रेम कुमार कुशवाहा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३५, पुरुष
रुकेश कुमार साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २७, पुरुष
नन्द किसोर साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: २५, पुरुष