सिरहा क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राज कुमार गुप्ता
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६२३९
अशोक कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१३२३३
शम्भु प्रसाद साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५५२७
सुमिन्द्रा देवी मण्‍डल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३५, महिला
गठबन्धन:
५२०
कृष्‍ण देव साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२९७
वेचु साफी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१८५
विजय कुमार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९०
नागेन्द्र कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
८६
सुर्य कुमार मंडल खत्वे
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
४१
लक्षेन्द्र प्रसाद यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३६
निर्मला कुमारी यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३७, महिला
गठबन्धन:
३२
अनिरुद्र प्रसाद मंडल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२५
दिपेन्द्र प्रसाद चौधरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
२१
अशोक कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११११० मत
राज कुमार गुप्ता
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
देव नाथ यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
राम सुफल सदाय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
राम कृष्ण साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
सिरीया पासमान
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
धनिक लाल मण्‍डल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
राज देव यादब
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
भोगेन्‍द्र यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
सम्‍पति मंडल धानुक
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
वलि राम साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष