सिरहा क्षेत्र नं. ३ क

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
मनोज कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५८८६
राम सगुन यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१२८९९
दुष्यन्त कुमार कर्ण
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
४७९३
मोहम्‍मद निरुल खाँ
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
५५६
संतोष कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
५४६
महेश कुमार दास
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६५
राम अ‍ौतार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
३८
अशोक कुमार साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२६
नरेन्द्र कुमार सिहं कुशवाहा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
२५
लक्ष्‍मण यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२५
धर्मदेव कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२४
विनोद कुमार राय
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१८
मन्चन महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१२
बुधराम यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१०
रामजतन कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
१०
ह्दय कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६७, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी ११८६६ मत
मनोज कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
मुस्‍ताक अन्‍सारी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५०, पुरुष
धनपती महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
योगेन्द्र प्रसाद पाल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
विरेन्द्र कुमार थापा मगर
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३१, पुरुष
बिसुन कुमार पाल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
कसम कुमार लामा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३३, पुरुष
रामचन्‍‍द्र महतो कोइरी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
संजिव कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
बिजली भगत कलवार
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५६, पुरुष
दिपेन्‍द्र कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
मो. फिरोज अंसारी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३९, पुरुष
सियाराम मुखिया
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६०, पुरुष
शक्ति कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३४, पुरुष
ईजरायल मियाँ
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६०, पुरुष