सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : सिरहा जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
प्रमोद कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ९९७६
संजय प्रकश यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
८०१४
रेणु कुमारी यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
६७७९
ज्ञानेन्द्र कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
५२८८
गोपाल प्रसाद यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
३६१८
मोहम्मद ओजैर
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६५२
प्रविन कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
५९४
अशिष कुमार मण्डल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१०४
दिगम्वर यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
५८
देवेन्द्र गोहीवार
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
४९
रंजय कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
४४
निरज कुमार ।
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३२
फुलेश्‍वर यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१४
धरम नाथ यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१२
प्रमोद कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी ११९५४ मत
सुभाष चन्द्र यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
मनोरंजन गोइत
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
राम एकवाल यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
नयाँ शक्ति
२१८ मत
मनोतरी देवी दास
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५३, महिला
नेकपा माले
१११ मत
मो‍. अब्‍बास सेख
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
शत्रुसधन यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
जितेन्द्र कुमार झा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
निरज कुमार ।
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
सुरेन्द्र कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
राम अधिन यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
रविन्द्र कुमार यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
चन्‍द्रदीप बहादुर भुजेल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४७, पुरुष