रौतहट - २

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
किरण कुमार साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४४, पुरुष
विजयी ३२८४२
मो. फिरदोस अ‍ालम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२८२४८
शैलेन्द्र शाह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२१२२
रामयस झा
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६७, पुरुष
१००४
महिन्‍द्र साह तेली
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ७८, पुरुष
१५२
दिनेश प्रसाद शाह तेली
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५०, पुरुष
७४
शेख यार महमद
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६८, पुरुष
६०
अरुण कुमार साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: २६, पुरुष
५७
शेख अब्दुल वोहिद
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६३, पुरुष
३०
पनी लाल साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४४, पुरुष
१२
मो.रईस आलम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५७, पुरुष
शेख सोवएल
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४१, पुरुष
मोहम्मद आफताब आलम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
नेपाली कांग्रेस
विजयी १८८३३ मत
किरण कुमार साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
मो. मुस्ताक अ‍ालम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
१३८८३ मत
रामस्वरुप सिन्हा
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६५, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
३३६ मत
महम्द सजिम अंसारी
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
मो. रीजवान आलम
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
शेख सहुब
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
शेख हिजवुला
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
रामबाबु प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - २
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन: