मतान्तर

SN क्षेत्र विजयी विजयी मत उपविजेता उपविजयी मत मतान्तर मतान्तर %
1 पाँचथर - १ ३२११० ३२०६३ ४७ 0.07
2 सुनसरी - ४ ३०४८३ ३०३७१ ११२ 0.18
3 इलाम २ ३००२० २९९०६ ११४ 0.19
4 धनुषा - ४ ३२२३६ ३२११२ १२४ 0.19
5 काठमाडौं - १ ७१४३ ७०१८ १२५ 0.88
6 बर्दिया - २ २६५२० २६३८४ १३६ 0.26
7 पर्सा - ३ २४२६० २४१०९ १५१ 0.31
8 दैलेख - २ २०१५८ २०००५ १५३ 0.38
9 धनुषा - २ २०११२ १९९५५ १५७ 0.39
10 ताप्लेजुङ - १ २१९४३ २१७५३ १९० 0.43
11 दाङ - २ २६८८० २६६८७ १९३ 0.36
12 कपिलवस्तु - २ ३९०१४ ३८६९७ ३१७ 0.41
13 दोलखा - १ ३६७९९ ३६४८१ ३१८ 0.43
14 मनाङ - १ २५७५ २२४७ ३२८ 6.8
15 बारा - २ १३८२२ १३४६८ ३५४ 1.3
16 मोरङ - १ २७२९७ २६८६७ ४३० 0.79
17 सुनसरी - १ १७०५९ १६६०६ ४५३ 1.35
18 सर्लाही - ३ ३२९३८ ३२१६८ ७७० 1.18
19 दैलेख - १ १८२९७ १७४४५ ८५२ 2.38
20 मुस्ताङ - १ ३९९२ ३०७८ ९१४ 12.93
21 भक्तपुर - २ २४२३९ २३२८२ ९५७ 2.01
22 काठमाडौं - ९ ११९५६ १०९६१ ९९५ 4.34
23 बझाङ - १ २८४१३ २७४१२ १००१ 1.79
24 महोत्तरी - १ २३४०२ २२३७२ १०३० 2.25
25 कैलाली - ५ २१३९२ २०३१८ १०७४ 2.57
26 तेह्रथुम - १ १९७०२ १८६२३ १०७९ 2.82
27 सिराहा - २ २४१७८ २३०२८ ११५० 2.44
28 सिराहा - ३ २८०६४ २६८८२ ११८२ 2.15
29 मोरङ - २ ३३१४८ ३१९४० १२०८ 1.86
30 रूपन्देही - २ २७१४८ २५७८२ १३६६ 2.58
31 धनकुटा - १ ३०१०१ २८७०४ १३९७ 2.38
32 बैतडी - १ ३३६११ ३२०८० १५३१ 2.33
33 गुल्मी - १ ३३७४४ ३२१५२ १५९२ 2.42
34 पर्सा - १ २२५३७ २०९१७ १६२० 3.73
35 अर्घाखाँची - १ ४२६७५ ४०९४५ १७३० 2.07
36 सर्लाही - ४ २००१७ १८२५२ १७६५ 4.61
37 काठमाडौं - ७ ८७४३ ६८०० १९४३ 12.5
38 सर्लाही - २ २३५२९ २१५१६ २०१३ 4.47
39 नवलपुर -1 २७०६७ २५०४७ २०२० 3.88
40 नवलपुर - २ ३६१०४ ३४०८३ २०२१ 2.88
41 गुल्मी - २ २८४७६ २६४४१ २०३५ 3.71
42 महोत्तरी - ३ १६३७५ १४३२५ २०५० 6.68
43 सिराहा - १ २९४६२ २७३७९ २०८३ 3.66
44 दार्चुला - १ २८५१५ २६३८१ २१३४ 3.89
45 झापा - २ २८६९७ २६४४१ २२५६ 4.09
46 पर्वत - १ २९८७२ २७६०९ २२६३ 3.94
47 उदयपुर - २ १५२५१ १२८९३ २३५८ 8.38
48 भोजपुर - १ २८५५८ २६१९३ २३६५ 4.32
49 उदयपुर - १ ३१२७० २८८९१ २३७९ 3.95
50 मकवानपुर - १ २७८१६ २५४३४ २३८२ 4.47
51 कास्की - १ २५७०८ २३१८९ २५१९ 5.15
52 बाग्लुङ - १ २१४५१ १८८२५ २६२६ 6.52
53 इलाम - १ २५७५३ २३०८९ २६६४ 5.45
54 खोटाङ - १ ३१३५१ २८६८२ २६६९ 4.45
55 काठमाडौं - १० १४४६३ ११७९१ २६७२ 10.18
56 रूपन्देही - ३ ३६७१७ ३४०३६ २६८१ 3.79
57 सोलुखुम्बु - १ १९३२४ १६५४५ २७७९ 7.75
58 बारा - ३ २०२५१ १७२७९ २९७२ 7.92
59 नुवाकोट - १ २६५४८ २३४६५ ३०८३ 6.16
60 लमजुङ - १ ३४९६९ ३१७८१ ३१८८ 4.78
61 स्याङ्जा - १ ३१९९९ २८७४४ ३२५५ 5.36
62 झापा - ३ ४०६६२ ३७३८६ ३२७६ 4.2
63 सिन्धुपाल्चोक - १ ३०३७४ २७०१८ ३३५६ 5.85
64 रूपन्देही - १ २४८८२ २१३१८ ३५६४ 7.71
65 काठमाडौं - ३ १३८५३ १०२७७ ३५७६ 14.82
66 सप्तरी - १ २३६०४ १९९९६ ३६०८ 8.28
67 कैलाली - ४ २६२७५ २२६६३ ३६१२ 7.38
68 कपिलवस्तु - ३ २२६१९ १८९८२ ३६३७ 8.74
69 काठमाडौं - २ १५२३८ ११५६६ ३६७२ 13.7
70 म्याग्दी - १ २४०२१ २०१८९ ३८३२ 8.67
71 सप्तरी - ३ २६१६६ २२३०० ३८६६ 7.98
72 काठमाडौं - ८ १०११२ ६१७९ ३९३३ 24.14
73 काभ्रे - १ ३४५१२ ३०५४८ ३९६४ 6.09
74 पाल्पा - २ २७८१७ २३८५१ ३९६६ 7.68
75 मुगु - १ १४७०६ १०७१० ३९९६ 15.72
76 महोत्तरी - ४ २५४२० २१२९६ ४१२४ 8.83
77 डोटी - १ २७२१० २३००४ ४२०६ 8.38
78 मोरङ - ५ २१८२० १७४८६ ४३३४ 11.03
79 बर्दिया - १ ३०६११ २६१५५ ४४५६ 7.85
80 अछाम - १ १९५३४ १५०४५ ४४८९ 12.98
81 कास्की - २ १६९९८ १२४९५ ४५०३ 15.27
82 मकवानपुर - २ ३४९१६ ३०३९६ ४५२० 6.92
83 रौतहट - २ ३२८४२ २८२४८ ४५९४ 7.52
84 बाग्लुङ - २ २४७७९ २०१८० ४५९९ 10.23
85 ललितपुर - १ २३९९२ १९२६६ ४७२६ 10.93
86 बाँके - ३ २९०४० २४२४७ ४७९३ 8.99
87 हुम्ला - १ १४३१७ ९५१६ ४८०१ 20.14
88 सिन्धुली - १ ३०३९१ २५५४६ ४८४५ 8.66
89 सुर्खेत - २ ३४६२५ २९५५८ ५०६७ 7.89
90 काठमाडौं - ५ १५२६९ १०१९० ५०७९ 19.95
91 बारा २ - उपनिर्वाचन २८४१५ २३३३४ ५०८१ 9.82
92 दाङ - १ २६५६३ २१४७९ ५०८४ 10.58
93 सुनसरी - ३ ४०७८८ ३५६०० ५१८८ 6.79
94 काठमाडौं - ६ १४२०४ ८९११ ५२९३ 22.9
95 रूपन्देही - ४ २८००० २२७०४ ५२९६ 10.44
96 प्युठान - १ ४१११८ ३५८१४ ५३०४ 6.89
97 कैलाली - ३ २३१२० १७७४९ ५३७१ 13.14
98 तनहुँ - १ २५३१३ १९९२५ ५३८८ 11.91
99 बाँके - १ २५०२६ १९६३२ ५३९४ 12.08
100 बाजुरा - १ ३१७८६ २६३४९ ५४३७ 9.35
101 संखुवासभा - १ ३२१५८ २६७१९ ५४३९ 9.24
102 कास्की - ३ २२९८० १७५३५ ५४४५ 13.44
103 तनहुँ - २ ३०६०४ २५१३० ५४७४ 9.82
104 सप्तरी - ४ २३४९१ १७९९७ ५४९४ 13.24
105 कञ्चनपुर - १ २४८९२ १९३४६ ५५४६ 12.54
106 पर्सा - ४ ३१२२४ २५६७१ ५५५३ 9.76
107 स्याङ्जा - २ ३१४६६ २५८३९ ५६२७ 9.82
108 कैलाली - २ २१८७१ १६१२८ ५७४३ 15.11
109 डोल्पा - १ ११२९२ ५५०५ ५७८७ 34.45
110 सिन्धुली - २ २७५१७ २१६८७ ५८३० 11.85
111 काभ्रे - २ ४५३४५ ३९४८२ ५८६३ 6.91
112 धनुषा - १ २७४३१ २१४८३ ५९४८ 12.16
113 सुनसरी - २ ३२०२४ २६०६८ ५९५६ 10.25
114 पर्सा - २ २८४५१ २२४४५ ६००६ 11.8
115 बाँके - २ २९५७७ २३५२० ६०५७ 11.41
116 ललितपुर - २ १५०२५ ८८८६ ६१३९ 25.67
117 मोरङ - ४ ३०६१२ २४४६३ ६१४९ 11.16
118 सर्लाही - १ २४८३८ १८४०४ ६४३४ 14.88
119 कञ्चनपुर - २ २८१३६ २१६८२ ६४५४ 12.96
120 रौतहट - १ ३३५२२ २६९२२ ६६०० 10.92
121 ओखलढुंगा - १ ३३५५६ २६७३८ ६८१८ 11.31
122 अछाम - २ २२९५४ १६११४ ६८४० 17.51
123 झापा - ४ २९३१५ २२४४८ ६८६७ 13.27
124 कालीकोट - १ २३७२७ १६७१८ ७००९ 17.33
125 रूकुम पूर्व - १ १२२६२ ५२११ ७०५१ 40.35
126 नवलपरासी - १ २९४९५ २२३०८ ७१८७ 13.87
127 रौतहट - ३ ३२४३७ २५२०० ७२३७ 12.56
128 काठमाडौं - ४ २१३०२ १३८५५ ७४४७ 21.18
129 रौतहट - ४ ३४१०५ २६५५९ ७५४६ 12.44
130 चितवन - १ ३४१८९ २६६०८ ७५८१ 12.47
131 सिराहा - ४ २४१०२ १६२९४ ७८०८ 19.33
132 दाङ - ३ ३६८४२ २९०३२ ७८१० 11.86
133 धादिङ - १ ३५९३४ २७९५३ ७९८१ 12.49
134 जाजरकोट - १ ३४१५१ २५१२० ९०३१ 15.24
135 रसुवा - १ १८२३५ ८६१४ ९६२१ 35.83
136 धनुषा - ३ ३३३५५ २३६८६ ९६६९ 16.95
137 रूपन्देही - ५ ३६८२२ २७१२० ९७०२ 15.17
138 बारा - १ ३९९९५ ३००५६ ९९३९ 14.19
139 बारा - ४ ३०३४१ २०३३६ १०००५ 19.74
140 चितवन - ३ ३५०६० २४८२४ १०२३६ 17.09
141 धादिङ - २ ३४६५९ २४१४२ १०५१७ 17.89
142 पाल्पा - १ ३११०३ २०२५६ १०८४७ 21.12
143 जुम्ला - १ २२८१९ ११९५९ १०८६० 31.23
144 सुर्खेत - १ ४२६०७ ३०९८८ ११६१९ 15.79
145 नुवाकोट - २ २८१०७ १६४७७ ११६३० 26.09
146 सिन्धुपाल्चोक - २ ३९३६७ २७४९३ ११८७४ 17.76
147 कञ्चनपुर - ३ ३०५७५ १८४८५ १२०९० 24.64
148 कैलाली - १ ३०४०४ १८०८१ १२३२३ 25.42
149 डडेलधुरा - १ २५५३४ १३०४२ १२४९२ 32.38
150 गोरखा - २ २६१०३ १२६३९ १३४६४ 34.75
151 महोत्तरी - २ २५१९० १११२० १४०७० 38.75
152 मोरङ - ६ ३५७३९ २१३९२ १४३४७ 25.11
153 झापा - १ ३९७६४ २५३४९ १४४१५ 22.14
154 तनहुँ १ - उपनिर्वाचन ३४९१९ २०१२२ १४७९७ 26.88
155 नवलपरासी - २ ३४७६४ १९५९४ १५१७० 27.91
156 सल्यान - १ ३५७०० १९७८९ १५९११ 28.67
157 रामेछाप - १ ४७०९९ ३०७३० १६३६९ 21.03
158 गोरखा - १ ३३४२८ १६७५८ १६६७० 33.22
159 कपिलवस्तु - १ ३६६७५ १८९८३ १७६९२ 31.79
160 सप्तरी - २ ३५०४२ १६९७९ १८०६३ 34.72
161 ललितपुर - ३ ३११३६ १२९६३ १८१७३ 41.21
162 मोरङ - ३ ४८६१३ २५८९७ २२७१६ 30.49
163 रोल्पा - १ ४१७१४ १६४८५ २५२२९ 43.35
164 रूकुम पश्चिम - १ ३९५४९ १२९६१ २६५८८ 50.63
165 झापा - ५ ५२३१९ २३७४३ २८५७६ 37.57
166 भक्तपुर - १ ४२७६१ ११९६८ ३०७९३ 56.26
167 चितवन - २ ४९२६४ १४९८३ ३४२८१ 53.36
168 चितवन २ - उपनिर्वाचन ५४१७६ ११२१४ ४२९६२ 65.7