तेह्रथुम - १

जिल्ला : तेह्रथुम जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सिता गुरुङ्ग
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी १९७०२
बिजय सुब्बा
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१८६२३
विष्णु कुमार चोङवाङ
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३१, पुरुष
७२३
युव राम गौतम
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ८७, पुरुष
४१५
नारायण मान गुरुङ्ग
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ५५, पुरुष
११८
गौरी प्रसाद कन्दङवा
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६९, पुरुष
८३
गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३६, पुरुष
८२
शुसन चोङवाङ लिम्बु
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३८, पुरुष
५७
राजेन्द्र कुमार लिम्बू
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६६, पुरुष
५४
टंक प्रसाद भट्टराई
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६०, पुरुष
२९
भवानी प्रसाद खापुङ
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २१३३५ मत
सिता गुरुङ्ग
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ४१, महिला
गठबन्धन:
शंकर मान लिम्बु
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
टंक बहादुर भट्टराई
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
तुलसी प्रसाद अधिकारी
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
सागर नाथ रेग्मी
तेह्रथुम, तेह्रथुम - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: