नेपाल विवेकशील पार्टी

नेपाल विवेकशील पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख : कर्मा लामा तामाङ

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

नेपाल विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४