तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख : विषेशचन्द्र लाल

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
विजय कुमार सिंह
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
१११२०
2
बृषेश चन्द्र लाल
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
१०८३