शम्भु महतो थारु स्वतन्त्र, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ५५ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

पर्सा क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

शंकर प्रसाद चौधरी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२१८२
जयप्रकाश थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
१०४६२
शान्त कुमार जोशी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
७७२
शेषनाथ महतो नुनिया
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४७४
हकिम अंसारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
५१
रामगोविन्‍द प्रसाद चौहान
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
९८
राजेन्‍द्र प्रसाद साह
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४८७
विरेन्द्र प्रसाद यादव
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३२४५
जरी लाल थिङ लामा
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
८८७
शम्भु महतो थारु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
२१

चुनावी समाचार