नरेन्द्र बहादुर बिष्ट एकीकृत समाजवादी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

बैतडी क्षेत्र नं. १ क का उम्मेदवारहरु

बीर बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१०९५२
सुरेन्द्र बहादुर पाल
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२८३१
नरेन्द्र बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२१९४
रण बहादुर बिष्ट
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
९६८
कृषणा पन्त
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५०, महिला
गठबन्धन:
१७८
हरि मोहन भण्डारी
बैतडी, बैतडी क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
११०१८

चुनावी समाचार