धर्म राज जोशी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क पुरुष , ७० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क का उम्मेदवारहरु

टेकेन्द्र प्रसाद भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६१९५
प्रकाश रावल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८७१८
धर्म राज जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
६८५८
सुरेन्द्र दमाइ
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
९०
पदम सिंह खत्री
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
४०४
मोहन सिह धामी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२४१
गोपाल सिह वुडापाल
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१६०
पिताम्बर जोशी
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१९७३
महादेव भट्ट
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१५
दिवान मेजार (आग्री)
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
२९६
लोकबिक्रम थापा
कञ्चनपुर, कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ क
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
७००

चुनावी समाचार