शक्ति कुमार लामा स्वतन्त्र, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क पुरुष , ४७ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

सिरहा क्षेत्र नं. ४ क का उम्मेदवारहरु

प्रकाश महासेठ
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
६८७८
महेन्‍द्र पासमान
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
७०८३
श्रवण कुमार मसरांगी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
९६३
त्रिभुवन साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८२२९
संजित कुमार महतो
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
५३४
कृती यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१८३
प्रदिप कुमार तिवारी
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५७, पुरुष
गठबन्धन:
६२९
प्रमोद कुमार साह तेली
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१०३
लाल वावु साह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
४९०
प्रदिप कुमार मण्डल
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
५०६
रामेश्‍वर साह तेली
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन:
१०९३
शक्ति कुमार लामा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
३०६५
सोपेन्द्र कापैर
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२३
विजय कुमार भगत
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१५
राधे श्याम यादव
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
४२
धर्मविर पासमान
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१०२
शिव कुमार सिंह
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
२१
विलेक्षण कुमार महरा
सिरहा, सिरहा क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
९३१

चुनावी समाचार