राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुनिल कुमार यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १६८७७
कुन्दन प्रसाद कुशवाहा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१४१२४
धर्मेन्द्र कुमार गुप्‍ता
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
३४८७
देबेन्द्र कुमार चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
९६५
राजकिशोर राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
६९७
जितेन्द्र प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
२८५
विजय कुमार साह तेली
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
२२८
विरवल महतो
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१४५
कुन्दन प्रसाद कुशवाहा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
माओवादी केन्द्र
विजयी १४३०२ मत
बृज किशोर प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
राम नारायण प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
बोकिन्‍द्र बैठा
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
राजकुमार प्रसाद पटेल
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ७१, पुरुष
गिन्ती साह कानु
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
रामसिह राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
चुनचुन प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
महेन्‍द्र प्रसाद चौधरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ६५, पुरुष
चन्द्रकिशोर महतो कोईरी
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
योगेन्द्र राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
रामसागर ठाकुर
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
बेराहीम देवान
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: २९, पुरुष
परमानन्द राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
राजकिशोर प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
बिरबहादुर साह कानु
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३५, पुरुष
देवकान्त राय यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
हरि नारायण प्रसाद यादव
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
चन्देश्‍वर ठाकुर
रौतहट, राैतहट क्षेत्र नं. ३ ख
बर्ष: ३६, पुरुष