भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : भक्तपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
राजेन्द्र मान श्रेष्‍ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ८३४१
चन्दन कृष्‍ण श्रेष्‍ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
८०३१
रमेश व‌ैद्य
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
६८३१
पंच कृष्ण श्रेष्‍ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३७५०
प्रेम कृष्ण साक्षे श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
५०६
श्रीकृष्ण नेपाल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३२२
मिना सुचिकार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४९, महिला
गठबन्धन:
२६६
रत्न प्रसाद पोखरेल
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ७३, पुरुष
गठबन्धन:
२१९
सरस्वती थापा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
८९
कृष्ण प्रसाद प्रजापति
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
६८
प्रेम नाथ श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
२२
जगत लाल तामाङ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२१
विकी शर्मा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१९
राजेन्द्र मान श्रेष्‍ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १४२२९ मत
गणेश मान चक्रधर
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५९, पुरुष
प्रेम जन थापा श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
राम भक्त बाडे
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
कृष्‍ण बहादुर घजु
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६२, पुरुष
रमेश राजवाहक
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
पूर्ण चन्द्र श्रेष्ठ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
राजीव वोहरा
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
धन कुमारी परियार
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४२, महिला
सुजिता कायस्थ
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३२, महिला
रमेश व‌ैद्य
भक्तपुर, भक्तपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष