ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख

जिल्ला : ललितपुर जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रामकृष्ण चित्रकार
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ६९९५
ज्ञानेन्द्र शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
६८३२
मंगल कृष्ण श्रेष्ठ
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५९५४
हसिना शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, महिला
गठबन्धन:
३७८५
महेन्द्र बम्हचार्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
११६८
राम हरि कपाली
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१५८
सवित कुमार महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१३६
मनिष कृष्ण जोशी
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
९७
ज्ञानी शोभा महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन:
६०
मधुर महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
२५
विनोद शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१८
ज्ञानेन्द्र शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १२०६३ मत
प्रेम कृष्ण महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
ज्ञान बहादुर शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
नारायण डंगोल
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५७, पुरुष
लक्ष्मी कुमारी श्रेष्ठ
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ४७, महिला
नयाँ शक्ति
२७६ मत
मोहन राज शाक्य
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ६३, पुरुष
नेकपा माले
२४५ मत
विरेन्द्र ताम्राकार
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
सुरेन साई
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
दुर्गा मान ब्यञ्जनकार
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
मनोज महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
राजिव महर्जन
ललितपुर, ललितपुर क्षेत्र नं. २ ख
बर्ष: ३३, पुरुष