जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख

जिल्ला : जुम्ला जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
टेक राज पछाई
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ७८२७
पदम बहादुर रोकाया
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन:
६७१५
धन बहादुर बस्नेत
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
४१६५
बिर्ष बहादुर रावत
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
१२०२
पदम बहादुर रोकाया
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६४, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १०४५८ मत
भिम निधि हमाल
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गोर्ख बहादुर बुढा
जुम्ला, जुम्ला क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५३, पुरुष