बझाङ क्षेत्र नं. १ क

जिल्ला : बझाङ जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
पृथ्वी बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६२, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १७११२
अफिलाल ओखेडा
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
१३३३६
कर्ण बहादुर खड्का
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
४२६
हरिलाल भट्टराई
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
४०४
अर्जुन बहादुर थापा
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १७८६८ मत
चन्द्रा देवी जोशी
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३९, महिला
मोहन बहादुर सिंह
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४७, पुरुष
राम बहादुर जाग्री
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ३८, पुरुष
अशोक बहादुर ओली
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ४९, पुरुष
डम्बर बहादुर रावल
बझाङ, बझाङ क्षेत्र नं. १ क
बर्ष: ६१, पुरुष
नयाँ शक्ति
१३८ मत