सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क

जिल्ला : सप्तरी जनसंख्या:

प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
गोविन्द वाहादुर न्यौपाने
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११४२९
नमेनदर पासवान
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
५५५८
बालकृष्ण चौधरी (थारु)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
५००८
भुवनेश्‍वर चौधरी (थारु)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
३६९३
अवुल हुसेन मुसलिम
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
२४७५
राज देव राम
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
२०८६
अरविन्द्र कुमार चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
८०८
महेन्द्र प्रसाद चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
७४७
रोशन प्रसाद भगत
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
४६२
शुभाषचन्द्र साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
२७७
तेजनारायण साह (तेली)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
१५६
चिन्ता देवी सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४७, महिला
गठबन्धन:
७०
गोविन्द वाहादुर न्यौपाने
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ६६, पुरुष
नेकपा एमाले
विजयी १५११३ मत
सिताराम साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५६, पुरुष
विनोद कुमार चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
रामेश्‍वर साहु तेली
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५८, पुरुष
किसन बती चौधरी
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४०, महिला
नयाँ शक्ति
२७२ मत
तारा प्रसाद चौधरी (कलवार)
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५४, पुरुष
स्वतन्त्र
१८३ मत
अविता विश्‍वकर्मा
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ३३, महिला
अमरेश कुमार साह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: २८, पुरुष
दिपेन्‍द्र कुमार चौधरी थारु
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ४२, पुरुष
चतुरानन्द सिंह
सप्तरी, सप्तरी क्षेत्र नं. ४ क
बर्ष: ५०, पुरुष