डडेलधुरा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
शेरबहादुर देउवा
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ७७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २५५३४
गोविन्द खडायत
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
७८४
श्याम सिनाल
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१६१
कर्ण बहादुर मल्ल
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
७५३५
लाल बहादुर कठायत
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८५
बिक्रम बहादुर शाही
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
४३३
सागर ढकाल
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
१३०४२
कर्ण सिंह रावल
डडेलधुरा, डडेलधुरा - १
बर्ष: ८४, पुरुष
गठबन्धन:
४४२

चुनावी समाचार