तनहुँ १ - उपनिर्वाचन

जिल्ला : तनहुँ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
स्वर्णिम वाग्ले
तनहुँ, तनहुँ १ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
विजयी ३४९१९
गोबिन्द भट्टराई
तनहुँ, तनहुँ १ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
२०१२२
सर्वेन्द्र खनाल
तनहुँ, तनहुँ १ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , पुरुष
८४८८
शोभा गुरुङ
तनहुँ, तनहुँ १ - उपनिर्वाचन
बर्ष: , महिला
२१८