धनुषा - ४

जिल्ला : धनुषा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
रघुबीर महासेठ
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३२२३६
महेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३२११२
महाजन यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
५२१२
कृष्ण कुमार महतो
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
४३४३
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
११२१
अनिरुद्ध यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
८३७
श्रवण दास तत्मा
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
१४८
विजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
९५
राम चन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६३, पुरुष
८४
अनिल कुमार चौधरी
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २६, पुरुष
३६
अरुण कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
३३
दिपेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
३१
कलम देव यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४८, पुरुष
२२
श्याम किसोर यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५२, पुरुष
१५
राजकुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
१४
विजय कुमार साह सुडी
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
१२
रामगुण यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
११
व्रहमदेव महतो
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
महेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २७, पुरुष
राम अचल यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २५, पुरुष
बर्ष: ५५, पुरुष
राम कृष्ण यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४६, पुरुष
हरि किशोर यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३४, पुरुष
नवल यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
राजेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३३, पुरुष
संजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३५, पुरुष
प्रशुराम कुमार यादब
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: २९, पुरुष
रघुबीर महासेठ
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २२५३२ मत
महेन्द्र यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
महाजन यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१०१ मत
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्र मोहन यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
राम नन्दन यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
राम मनोरथ मंडल
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
व्रम्‍हदेव यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
राजकुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
राम कुमार महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
सुरेश साह
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
विनोद कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
संजिव कुमार साह कलवार
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
राम पुकार महतो
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
दिनेश कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
चन्द्रिकशोर साह
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
सकल किशोर पंजीयार
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
वकिल कुमार ठाकुर
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
जिवछ रोशन
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
सुनिल दास कथबनिया
धनुषा, धनुषा - ४
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन: