सरोज कुमार सिंह जनता समाजवादी पार्टी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख पुरुष , ४० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख का उम्मेदवारहरु

लालेन्‍द्र कुमार मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१०२४२
सुनिल कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२६४
सरोज कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी ११५०६
सरोज कुमार साह कानु
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
५४३१
संतोषी देवी पासमान
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४५, महिला
गठबन्धन:
११७
मनोज कुमार सिंह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३७, पुरुष
गठबन्धन:
१५५
राम स्नेही पंडीत
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
२४
विनोद कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
१९७२
धनपत साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
६२
विनोद कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३९, पुरुष
गठबन्धन:
२९
दिना कुमार मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
८२
रामेश्‍वर मण्डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
४१
शिव शंकर मण्‍डल
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४३
लालेन्‍द्र कुमार साह
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
२३
राम नरेश यादव
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
९४
घन श्याम प्रसाद महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
११३
इन्‍दल महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२७
विनोद कुमार सहनी
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१६
सत्‍य नारायण महतो
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
११
शुभ नारायण महरा
महोत्तरी, महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
१५७

चुनावी समाचार