अनुराग नाथ शुक्ला जनमत पार्टी, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क पुरुष , २९ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क का उम्मेदवारहरु

भूमिश्‍वर ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १९०७८
बिनोद पहाडी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
११३६८
अनुराग नाथ शुक्ला
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
३८६४
जगीलाल थापा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१३५
कमल ढकाल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
८७३९
राम दुलारे चौधरी (थारु)
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
१००५
लिल बहादुर थापा दर्लामी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१३२७
नर माया मिदुन
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४२, महिला
गठबन्धन:
५५८
मदन प्रसाद पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
८०
देबी लाल पौडेल
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
३४
शशीधर सापकोटा
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
५९
जीवलाल अधिकारी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
१०४
भिमलाल सुवेदी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ क
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२९

चुनावी समाचार