नितेस मोहन चौधरी स्वतन्त्र, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख पुरुष , ५२ बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख का उम्मेदवारहरु

फखरुद्दीन खान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
११६५१
राम चन्द्र यादव
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
४८३८
चन्द्र केश गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३०, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १२९४१
अबुल कैयस मु
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१५२४
उदयराज प्रसाद लोध
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
११३
बृज भूषण शुक्ला
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२९
रहम तुल्लाह फकीर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन:
७०
कान्ती कुमारी गुप्‍ता
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
५४
एकरा मुद्दीन खाँ
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
सन्त कुमार कुर्मी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
१२
जितेन्द्र कुमार कहांर
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४१
नितेस मोहन चौधरी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
२६४७
ओम प्रकाश कुर्मी
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
४१
एकरामुद्दिन खान
रूपन्देही, रूपन्देही क्षेत्र नं. ५ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
६९८

चुनावी समाचार