दीप नारायाण यादव राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख पुरुष , ५० बर्ष उम्मेदवारी :प्रदेशसभा सदस्य

धनुषा क्षेत्र नं. १ ख का उम्मेदवारहरु

रामचन्द्र मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १३५७५
दीप नारायाण यादव
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
३३६२
सुरेन्‍द्र कुमार मण्‍डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
९१३२
संजय कुमार सिंह
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
१०३९७
सुनिल कुमार मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२७
शंकर कुमार पासमान
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
४६
लक्ष्मण महतो कोइरी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
२५
श्रवण कुमार राय
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
३८
राज कुमार अधिकारी मण्डल
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: २७, पुरुष
गठबन्धन:
२९
व्रहमदेव पंडीत
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
५४
रमेश्‍वर साहु सुडी
धनुषा, धनुषा क्षेत्र नं. १ ख
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३८

चुनावी समाचार