मोरङ - १

जिल्ला : मोरङ जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
डिग बहादुर लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २७२९७
घनश्याम खतीवडा
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२६८६७
कमल बहादुर श्रेष्ठ
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३६, पुरुष
८०६३
होमनाथ गौतम
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ४४, पुरुष
४६६७
सुरज लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३८, पुरुष
२२१८
बर्ष: ४१, पुरुष
४७४
याम प्रसाद दाहाल
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५७, पुरुष
१९६
बुद्ध माया लिम्बु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३९, महिला
६२
बर्ष: ४५, पुरुष
४६
निलु लिम्बु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३३, महिला
२७
तिलक बहादुर मगर
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ४०, पुरुष
२१
मनिसा सुवेदी
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३५, महिला
२१
बर्ष: २९, महिला
घनश्याम खतीवडा
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७५२४ मत
डिग बहादुर लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
अशोक चेम्जोङ
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार लिम्‍बु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
फिव राज लिम्वु
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
याम प्रसाद दाहाल
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
भिम बहादुर तामाङ्ग
मोरङ, मोरङ - १
बर्ष: ७९, पुरुष
गठबन्धन: