रौतहट - १

जिल्ला : रौतहट जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
माधवकुमार नेपाल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६९, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी ३३५२२
अजय कुमार गुप्‍ता
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
२६९२२
राजेन्द्र प्रसाद साह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६२, पुरुष
१४११
राहुल कुमार मिश्र
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २५, पुरुष
४५४
सरोज कुमारी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४२, महिला
३५३
रंजित कुमार पटेल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २८, पुरुष
३१८
सुबोधचन्द्र शाह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३१, पुरुष
२५९
अवधेश कुमार ठाकुर
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६४, पुरुष
१८१
राम अधार महतो कोईरी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४३, पुरुष
१७६
बैद्यनाथ प्रसाद चौधरी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
१०३
चन्दन कुमार जयसवाल
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३८, पुरुष
३२
रेवन्त झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५२, पुरुष
३२
अनिल कुमार लाल दास
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५०, पुरुष
२८
रामबलि कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३७, पुरुष
२०
मोहम्मद जियाउल हक
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३०, पुरुष
१८
कोशिला देवी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४६, महिला
१७
कृष्‍ण प्रसाद यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
सत्य नारायण भगत बीन
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन:
बबन सिहं
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१६६९ मत
संगीता कुमारी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३०, महिला
गठबन्धन:
शैलेन्द्र सिंह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
राजनारायण साह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
अरविन्द राय यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
ऋषिकेश सिंह राजपुत
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
रामनरेश राय यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
दिपेन्द्र कुमार झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
विगु भगत महरा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
फेकु दास
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
मनोज कुमार पाण्डेय
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
रघुनाथ सहनी मलाह
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
देवेन्‍द्र झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
संजय कुमार यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
ब्रहमा नन्द झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
हरिहर मुखिया बिन
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
रामाकान्त राय यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३३, पुरुष
गठबन्धन:
बैधनाथ सहनी
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
रामपुजन राय
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
भुषण ठाकुर हजाम
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
बैजु राय यादव
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
लिला नाथ झा
रौतहट, रौतहट - १
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन: