बारा - २

जिल्ला : बारा जनसंख्या:

प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी १३८२२
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
१३४६८
बर्ष: ५२, पुरुष
११०४३
बर्ष: ५०, पुरुष
१०७५०
अरुण कुमार ज्ञवाली
बारा, बारा - २
बर्ष: ५०, पुरुष
७६९८
राजेश साह
बारा, बारा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
२७२५
तेज बहादुर भगत
बारा, बारा - २
बर्ष: ४१, पुरुष
११११
बिनोद कुमार यादव
बारा, बारा - २
बर्ष: ४७, पुरुष
७७७
अजय प्रसाद चौधरी
बारा, बारा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
५७४
राम प्रसाद
बारा, बारा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
२४२
कमल प्रसाद पसवान
बारा, बारा - २
बर्ष: ५७, पुरुष
२४२
महबुब मियाँ अंसारी
बारा, बारा - २
बर्ष: ४५, पुरुष
२१०
शम्भु प्रसाद साह
बारा, बारा - २
बर्ष: ६०, पुरुष
१७५
उमेश प्रसाद जयसवाल
बारा, बारा - २
बर्ष: ३८, पुरुष
१५०
राकेश कुमार यादव
बारा, बारा - २
बर्ष: ३५, पुरुष
१०४
बर्ष: २८, पुरुष
७१
बर्ष: ४४, पुरुष
६४
बर्ष: २८, पुरुष
४५
बर्ष: ३२, पुरुष
२७
मंजारुल अंसारी
बारा, बारा - २
बर्ष: ४९, पुरुष
१५
शेख ओली आलम
बारा, बारा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
संघीय समाजवादी फोरम
विजयी २८१८५ मत
राधे चन्द्र यादव
बारा, बारा - २
बर्ष: ७६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
तेज बहादुर भगत
बारा, बारा - २
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
राम सरण हजरा
बारा, बारा - २
बर्ष: ७६, पुरुष
गठबन्धन:
संजय प्रसाद यादव
बारा, बारा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
मंजारुल अंसारी
बारा, बारा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
मुनिल प्रसाद यादव
बारा, बारा - २
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
जियालाल प्रसाद साह
बारा, बारा - २
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन: