प्रकाश चन्द्र भट्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, बैतडी - १ पुरुष , ३६ बर्ष उम्मेदवारी : प्रतिनिधिसभा सदस्य

बैतडी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
दामोदर भण्डारी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४८, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३३६११
नरेन्द्र बहादुर कुंवर
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
३२०८०
प्रकाश चन्द्र भट्ट
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
१४२३
देव बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४९, पुरुष
गठबन्धन:
१७५९
आन सिंह भण्डारी
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
१३९
कृष्ण प्रसाद गोसाई
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
९०
हिम्मतबहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
कृष्ण बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
१२७
त्रिलोक बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
२३७
मान सिह विष्ट
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ६१, पुरुष
गठबन्धन:
३५२
केशव बहादुर चन्द
बैतडी, बैतडी - १
बर्ष: ७१, पुरुष
गठबन्धन:
२५०९
दामोदर भण्डारी
बैतडी , बैतडी - १
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३९५२४ मत
नर बहादुर चन्द
बैतडी , बैतडी - १
बर्ष: ५५ , पुरुष
गठबन्धन:
नारायण दत्त अवस्थी
बैतडी , बैतडी - १
बर्ष: ३३ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार