धनकुटा - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
सुनीलबहादुर थापा
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२८७०४
राजेन्द्र कुमार राई
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३०१०१
कुमार बहादुर थापा
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ७०, पुरुष
गठबन्धन:
१०५९
आराम कुमार लिम्बु
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
६२५
विश्वा मित्र लावती
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ४५, पुरुष
गठबन्धन:
२१७
हेमराज भण्डारी
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५९२६
रमेश राई
धनकुटा, धनकुटा - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
९५
राजेन्द्र कुमार राई
धनकुटा , धनकुटा - १
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३७३३३ मत
सुनील बहादुर थापा
धनकुटा , धनकुटा - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
बर्ष: ३९ , पुरुष
गठबन्धन:
इन्द्र वहादुर रसाइली
धनकुटा , धनकुटा - १
बर्ष: ७० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार