अछाम - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
झपट बहादुर बोहरा
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
१५०४५
शेर बहादुर कुँवर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी १९५३४
तेज प्रसाद शर्मा
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ६०, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
राजन कुँवर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
४३९२
बर्ष: ३२, पुरुष
गठबन्धन:
१७१
हिकमत कुवँर
अछाम, अछाम - १
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
१०२
भीम वहादुर रावल
अछाम , अछाम - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी २४८९३ मत
भरत कुमार स्वाँर
अछाम , अछाम - १
बर्ष: ६२ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार