नवलपरासी - १ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
विनोद कुमार चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६७, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २९४९५
महेन्द्र सेन (ठकुरी)
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१२४९९
भोजराज ढकाल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
४८१९
गुलाव प्रसाद चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५९४४
गंगा राम चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५९, पुरुष
गठबन्धन:
१४०४
कृष्ण गोविन्द खाइजु
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
५८
हृदयेश त्रिपाठी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ६३, पुरुष
गठबन्धन:
२२३०८
हफिजुल्लाह अन्सारी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
७०८
गोपाल पोखरेल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
६०
देवी वि .क
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३३, महिला
गठबन्धन:
१९
कृष्ण बहादुर कामुमगर
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३८, पुरुष
गठबन्धन:
३८
भक्त बहादुर काम्‍मु
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
३२
सीतादेवी वौडेल
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४३, महिला
गठबन्धन:
२०
श्रीराम आचार्य
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
५३
अजय शाही
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
११०६
सुर्जन तिवारी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन:
४७
धर्म चौधरी
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
९५
काशीलाल चमार
नवलपरासी, नवलपरासी - १
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
३२१
हृदयेश त्रिपाठी
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
नेकपा एमाले
विजयी ३८५९२ मत
देवकरण प्रसाद कलवार
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ६४ , पुरुष
गठबन्धन:
सुमित्रा थापा
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ३८ , महिला
गठबन्धन:
हेमन्त राज न्यौपाने
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
नरेन्द्र गोसाइ
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ४४ , पुरुष
गठबन्धन:
धर्म चौधरी
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: २९ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
२२९ मत
बाबुराम चमार
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ४५ , पुरुष
गठबन्धन:
निलकण्ठ पौडेल
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
राम प्रसाद भेडिहार
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
अलियास मिया
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ६५ , पुरुष
गठबन्धन:
चिज कुमार श्रेष्ठ
नवलपरासी , नवलपरासी - १
बर्ष: ५६ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार