धनुषा - ३ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
बर्ष: ४६, महिला
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
विजयी ३३३५५
रंजित पंजियार
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३६, पुरुष
गठबन्धन:
४३३
राम पदारथ मंडल
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
६५६
शम्भु नाथ साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
७३७४
अनिल कुमार झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
२३६८६
राम हृदय साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
हुसैन कवारी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
२६०
पुनम चोधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, महिला
गठबन्धन:
२०१
पुजा साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
१०
बैदेही रमण ठाकुर
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५५, पुरुष
गठबन्धन:
त्रिदेव कुमार मिश्र
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २८, पुरुष
गठबन्धन:
१६
मो. जासिम नदाफ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३४, पुरुष
गठबन्धन:
१३
मात्रिका प्रसाद दास
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, पुरुष
गठबन्धन:
१०
श्याम किशोर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५३, पुरुष
गठबन्धन:
१६
अरबिन्द कुमार पासवान
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१८
अनिल कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४१, पुरुष
गठबन्धन:
२१
अजय कुमार यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
७०
राज कुमार साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ३५, पुरुष
गठबन्धन:
२५
उमेश साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
५७१
मिलन कुमारी शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
३५
चन्द्र शेषर साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
६५
शिलाकान्त झा
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४७, पुरुष
गठबन्धन:
१४
उमेश चौधरी
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ५०, पुरुष
गठबन्धन:
५०
ज्योति कुमारी साह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २५, महिला
गठबन्धन:
जीवन साह तेली
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
५१
सुनिलकुमार कर्ण
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३८
अमरेन्द्र कण्‍ठ
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
७८
कृष्णा यादव
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: २६, पुरुष
गठबन्धन:
६३
सत्य नारायण शाह
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६८, पुरुष
गठबन्धन:
१८७
लक्ष्मी मण्डल खत्वे
धनुषा, धनुषा - ३
बर्ष: ६४, पुरुष
गठबन्धन:
१०२
विमलेन्द्र निधि
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
राम सिंह यादब
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४७ , पुरुष
गठबन्धन:
उपेन्‍द्र मंडल
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४८ , पुरुष
गठबन्धन:
स्वतन्त्र
१९५ मत
हुसैन कवारी
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
राम पृत मण्डल धानुक
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ५१ , पुरुष
गठबन्धन:
कलम कान्त झा
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ५४ , पुरुष
गठबन्धन:
लक्ष्मेश्वर साह
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
अरुण कुमार यादव
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:
भोगेन्द्र साह तेलि
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
तेज नारायण यादव
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ५० , पुरुष
गठबन्धन:
भोला दास तत्मा
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ६१ , पुरुष
गठबन्धन:
सुर्य नाथ यादव
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३७ , पुरुष
गठबन्धन:
निलम साह
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३८ , महिला
गठबन्धन:
संजय प्रसाद यादव
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३० , पुरुष
गठबन्धन:
नन्दलाल साह सुडी
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४३ , पुरुष
गठबन्धन:
विरेन्द्र कुमार मिश्र
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४६ , पुरुष
गठबन्धन:
राज कुमार दास
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
नागेश्‍वर साह
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३८ , पुरुष
गठबन्धन:
राम बालक मिश्र
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४२ , पुरुष
गठबन्धन:
मिनु झा
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३५ , महिला
गठबन्धन:
शत्रुघ्न महतो
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४१ , पुरुष
गठबन्धन:
संतोष कुमार चौधरी
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ३४ , पुरुष
गठबन्धन:
सुरज कुमार मण्डल
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: २५ , पुरुष
गठबन्धन:
रमण कुमार सिंह
धनुषा , धनुषा - ३
बर्ष: ४० , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार