गोरखा - २ का उम्मेदवारहरु

२०७९ २०७४
अब्दुस सलाम मिया
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: २९, पुरुष
गठबन्धन: एमाले गठबन्धन
७३९५
बर्ष: ६६, पुरुष
गठबन्धन: कांग्रेस गठबन्धन
विजयी २६१०३
कविन्द्र बुर्लाकोटी
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४२, पुरुष
गठबन्धन:
१२६३९
सुशिल पन्त
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
१८१३
प्रलाद लामिछाने
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४६, पुरुष
गठबन्धन:
३१
टिका दत्त पोखरेल
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ९९, पुरुष
गठबन्धन:
१३०
प्रकाश थापा
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
२४६
नारायण बाबु आचार्य
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५८, पुरुष
गठबन्धन:
५२९
कुल बहादुर बस्नेत
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५४, पुरुष
गठबन्धन:
१०९
सोमबहादुर गरुङ
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
११६४
गणेश देवकोटा
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
६४८
विनोद कुमार गुरुङ
गोरखा, गोरखा - २
बर्ष: ४४, पुरुष
गठबन्धन:
१०५
डा. बाबुराम भट्टराई
गोरखा , गोरखा - २
बर्ष: ६३ , पुरुष
गठबन्धन:
नारायण काजी श्रेष्‍ठ
गोरखा , गोरखा - २
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:
नवराज थापा
गोरखा , गोरखा - २
बर्ष: ३६ , पुरुष
गठबन्धन:
नारायण बहादुर अर्याल
गोरखा , गोरखा - २
बर्ष: ५८ , पुरुष
गठबन्धन:

चुनावी समाचार